KOSMOS 2017 Tom 66, Numer 3 (316)


337         PDF
RAKUSA-SUSZCZEWSKI S.
Henryk Arctowski polski badacz polarny.

343         PDF
ŁOJEWSKA E., OLEJNICZAK SZ. A., SAKOWICZ T.
Związek aktywności transpozonów line z wybranymi chorobami genetycznymi człowieka.

351         PDF
MAŁAS K., MIGOCKA M.
Fizjologiczna funkcja białek CDF transportujących kationy metali u organizmów eukariotycznych.

365         PDF
WIERCIŃSKA M., ROSOŁOWSKA-HUSZCZ D.
Naturalne i syntetyczne modulatory aktywności sirtuin.

379         PDF
PERCZYŃSKA A., MARCINIAK-ŁUKASIAK K., ŻBIKOWSKA A.
Rola β-glukanu w przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym.

389         PDF
HERIAN M., GRZESIAK M.
Rola witaminy D₃ i jej receptora w żeńskim układzie rozrodczym.

401         PDF
NAPIÓRKOWSKA T.
Wybrane aspekty strategii rozrodczej pająków - poliandria.

413         PDF
KRZYŻANOWSKI R.
Wpływ lotnych związków na zachowanie mszyc związane z żerowaniem.

421         PDF
PIETRZAK S., PABIS K.
Ewolucja i zróżnicowanie preferencji pokarmowych postaci dorosłych motyli.

435         PDF
SKÓRZEWSKI G.
Ewolucyjna utrata kończyn u jaszczurek.

441         PDF
HALICKA J.
Ewersja kresomózgowia - ewolucyjna specyfika mózgu ryb promieniopłetwych (Actinopterygii).

449         PDF
GIŻEJEWSKI Z., SMITH-FLUECK J. A., FLUECK W.
Hemul (Aippocamelus bisulcus) - problemy ochrony ginącego jelenia z Patagonii.

457         PDF
PUCZKO K., ZIELIŃSKI P., JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK E.
Rozpuszczona materia organiczna w wodach słodkich.

465         PDF
MACULEWICZ J., ŚLIWIŃSKA-WILCZEWSKA S., LATAŁA A.
Ekspansja pikoplanktonowych sinic w ekosystemach wodnych.

475         PDF
REWERS M.
Molekularny mechanizm endoreduplikacji u roślin wyższych.

487         PDF
WOJCIECHOWSKA I.
Berberys pospolity - roślina ozdobna i lecznicza.

491         PDF
GOŁOFIT-SZYMCZAK M., GÓRNY R. L.
Bioaerozole w budynkach biurowych.

503         PDF
RAKUSA-SUSZCZEWSKI S.
Założenie polskiej stacji antarktycznej im. Henryka Arctowskiego (1976/1977) - dziennik prof. Stanisława Rakusa-Suszczewkiego.

509         PDF
Recenzje książek.