KOSMOS 2014 Tom 63, Numer 4 (305)


497         PDF
KUŹNICKI L.
Nowa filogenetyczna klasyfikacja eukariota i jej konsekwencje.

501         PDF
CHODASEWICZ K.
Definiować czy nie? Współczesne kontrowersje na temat potrzeby i sposobu definiowania życia.

517         PDF
GAZDA M. A.
Związek pomiędzy poziomem heterozygotyczności a dostosowaniem osobnika.

525         PDF
NIECZUJA-DWOJACKA J.
Zróżnicowanie zachowań narzędziowych szympansa zwyczajnego.

535         PDF
ROŻNOWSKI J., PRZETACZEK-ROŻNOWSKA I., KŁOSOWSKA J.
Miary objętości w cywilizacji ludzkiej.

543         PDF
TADEUSIEWICZ J., OLAS B.
Tlenek azotu i tlenek węgla - dwa ważne gazotransmitery.

555         PDF
TROJAN P., JANIK M., PRZYBYŁO M.
Śródbłonek - niedoceniany organ. 1. Budowa i rola w procesach fizjologicznych.

569         PDF
STARCK Z.
Fizjologia roślin: jak było wczoraj, jak jest dziś, a co przyniesie jutro?

591         PDF
WILCZEK A., GIZIŃSKA A., MIODEK A., WŁOCH W.
Nowa hipoteza wzrostu promieniowego i przebudowy kambium waskularnego roślin drzewiastych.

603         PDF
POCIEJOWSKA M., NATYWA M., GAŁĄZKA A.
Stymulacja wzrostu roślin przez bakterie PGPR.

611         PDF
KOZAK A., LESZCZYŃSKI B., SEMPRUCH C., SYTYKIEWICZ H.
Allelopatyczne oddziaływanie juglonu.

623         PDF
WOLNY-KOŁADKA K.
Grzyby z rodzaju Fusarium - występowanie, charakterystyka i znaczenie w środowisku.

635         PDF
KOSICKA D., WOLNA-MARUWKA A., TRZECIAK M.
Aspekty stosowania Trichoderma sp. w ochronie roślin i rozkładzie materii organicznej.

643         PDF
KOWALSKI K., RYCHLIK L.
Jadowite ssaki.

657         PDF
Recenzje książek.