KOSMOS 2011 Tom 60, Numer 3-4 (292-293)


207         PDF
BAGIŃSKI B., MACDONALD R.
Słowo wstępne.

211         PDF
BAGIŃSKI B.
W jakich miejscach na ziemi pojawiają się wulkany?

219         PDF
PAŃCZYK M.
Erupcje wulkaniczne - formy i produkty.

227         PDF
AWDANKIEWICZ M.
Największe erupcje wulkaniczne na ziemi.

235         PDF
MACDONALD R.,, BAGIŃSKI B.
Health issues related to volcanic activity.

245         PDF
PINKERTON H.
Monitoring volcanoes - a review.

261         PDF
KRZEMIŃSKA E.,, AWDANKIEWICZ M.
Historia geologiczna aktywności wulkanicznej na obszarze Polski.

277         PDF
KARAMUZ E., ROMANOWICZ R. J.
Volcanic eruptions in Iceland - historical effects and future forecasts.

293         PDF
SZCZEPARA N.
Wulkany Wysp Liparyjskich.

305         PDF
SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B.
Aktywność wulkanów w Islandii a naturalna i antropogeniczna roślinność w strefie tundry.

313         PDF
SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B.
Park narodowy w kraterze wulkanu - rośliny yellowstone tolerujące wysokie temperatury.

Varia

323         PDF
PIPREK R. P.
Zależne od płci różnice w budowie mózgu.

333         PDF
BUDZICZ Ł.
Dlaczego pojawia się miłość? Ewolucja monogamicznego systemu kojarzenia u ludzi.

345         PDF
DOMAGALSKI K., TRETYN A.
Roślinne homologii genów związanych z dziedziczną predyspozycją do raka piersi i jajnika.

357         PDF
ZIEMLIŃSKA E., PŁATEK R., SKUP M.
Obłaskawione wirusy w służbie nauki i medycyny.

373         PDF
BUDZIK K., ŻUWAŁA K.
Biologia płazów beznogich (gymnophiona) w świetle najnowszych badań.

389         PDF
KUKLA M., PIOTROWSKA-SEGET Z.
Symbioza owady-bakterie.

401         PDF
BORSUK G.
Przegląd wybranych zagadnień z badań etologicznych w pszczelarstwie.

415         PDF
MIRSKI P.
Ekologiczne i ewolucyjne uwarunkowania i konsekwencje subdioecji u roślin okrytonasiennych.

423         PDF
RABĘDA I., WOŹNY A., KRZESŁOWSKA M.
Bakterie i grzyby mikoryzowe zwiększają wydajność roślin w fitoremediacji metali śladowych.

435         PDF
MYŚLIWA-KURDZIEL B., GABRUK M.
Biosynteza chlorofilu: dwa mechanizmy redukcji protochlorofilidu.

445         PDF
ŚLESAK H., ŚLESAK I.
Odpowiedź roślin na zranienie.

459         PDF
LITWINIEC A., BORODYNKO N., CICHORZ S., RYMELSKA N., GOŚKA M.
Źródła i mechanizmy odporności buraka cukrowego oraz dzikich form z rodzaju beta na bnyvv.

475         PDF
SUŁKOWSKI M., GAWLIK-DZIKI U., CZYŻ J.
Komosa ryżowa - słabo znane pseudozboże o kosmicznych właściwościach.

483         PDF
SAS-GOLAK I., SOBIERALSKI K., SIWULSKI M., LISIECKA J.
Skład, wartość odżywcza oraz właściwości zdrowotne grzybów pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.

491         PDF
GROMADKA R., GAWOR J., SZCZĘSNY P., ZAGÓRSKI W.
Kolejny wielki genom poznany przy udziale polskich laboratoriów. Genom ziemniaka zsekwencjonowany.

499         PDF
Recenzje książek.