KOSMOS 2012 Tom 61, Numer 2 (295)


I         PDF
GRĘBECKA L.
Kosmos 50 i 100 lat temu

195         PDF
ŚLIWOWSKA J. H., GÓRECKI M. T., TRYJANOWSKI P.
Wprowadzenie do neuroekologii - czyli czy znajomość układu nerwowego zwierząt pozwala zrozumieć ich relacje ze środowiskiem?

213         PDF
MARCINIAK K., GRZEGORZEWSKA W., KĘSY J., SZMIDT-JAWORSKA A., TRETYN A., KOPCEWICZ J.
Regulacja metabolizmu giberelin u roślin

233         PDF
WRÓBEL M., JURKOWSKA H., KACZOR M., UCHACZ T.
Rodanaza i transferaza siarkowa 3-merkaptopirogronianu - enzymy pokrewne ewolucyjnie

245         PDF
TOMCZYK D.
O roli naturalnej elektryczności w życiu organizmów

251         PDF
TSZYDEL M., TOŃCZYK G.
Bóbr - przyjaciel czy wróg? Naturalna mała retencja odpowiedzią na niekorzystny bilans wodny Polski

261         PDF
BŁOŃSKA D.
Geneza słodkowodnej ichtiofauny Polski

271         PDF
MÜLLER T., CZARNOŁĘSKI M., ŁABĘCKA A. M.
Po co kontynuować wzrost po osiągnięciu dojrzałości płciowej - czyli czego możemy się nauczyć od małży z rodziny Unionidae

281         PDF
KACPRZAK A., MICHALSKA K., ROMANOWSKA-DUDA Z., GRZESIK M.
Rośliny energetyczne jako cenny surowiec do produkcji biogazu

295         PDF
KALARUS K. M.
Mimikra i polimorfizm u motyla Papilio dardanus

305         PDF
KRZEPTOWSKI W. D.
Molekularny mechanizm zegara okołodobowego, czyli jak organizmy mierzą czas

319         PDF
ŚLEDŹ M., WITROWA-RAJCHERT D.
Składniki biologicznie czynne w suszonych ziołach - czy ciągle aktywne?

331         PDF
KOŁODZIEJCZYK J., OLAS B., WACHOWICZ B.
Właściwości lecznicze izoflawonów w łagodzeniu objawów towarzyszących menopauzie i nie tylko

341         PDF
DEMBOWSKA E., NAPIÓRKOWSKI P.
Dlaczego warto chronić starorzecza?

351         PDF
CHMIELEWSKI P.
Pochodzenie rodziny u Homo sapiens

363         PDF
BASIŃSKA A., KRZESŁOWSKA M., WOŹNY A.
Nowe fakty dotyczące transportu pęcherzykowego w komórkach roślinnych

371         PDF
Recenzje książek