KOSMOS 2007 Tom 56,
Numer 1-2 (274-275)
.

I         PDF
L. GRĘBECKA
Kosmos 50 i 100 lat temu.

1         PDF
D. LATOWSKI, K. STRZAŁKA
Odwrócone struktury lipidowe i ich rola w procesach biologicznych.

9         PDF
M. JEFIMOW
Fakultatywna termogeneza bezdrżeniowa w regulacji temperatury ciała zwierząt stałocieplnych.

27         PDF
E. KOŁACZKOWSKA
Zapalenie (ostre) jako reakcja korzystna dla organizmu - historia badańa najnowsze osiągnięcia.

39         PDF
R. P. PIPREK
Genetyczne mechanizmy determinacji płci i różnicowania gonad ssaków.

49         PDF
I. KOŁODZIEJCZYK
Neuropsychologia starzenia poznawczego.

63         PDF
M. GUT
Zmiany plastyczne w zdrowym i chorym mózgu.

75         PDF
E. J. GODZIŃSKA
Więzi międzyosobnicze, miłość, empatia, altruizm: neurobiologiczne korzenie dobra.

87         PDF
E. BONDA, T. WŁOSTOWSKI, A. KRASOWSKA
Metabolizm i toksycznośćkadmu u człowieka i zwierząt.

99         PDF
S. SĘKOWSKI, T. GABRYELAK
Oddziaływanie dendrymerów poliamidoaminowych (pamam) z jonami metali i jego zastosowanie.

107         PDF
R. SZYMAŃSKA, J. KRUK
Fitosterole - występowanie i znaczenie dla człowieka.

115         PDF
G. BUGLA-PŁOSKOŃSKA, A. LESZKIEWICZ
Biologiczna aktywnośćsrebra i jego zastosowanie w medycynie.

123         PDF
E. ŻURAWSKA-SETA
Telemetria w teriologii.

133         PDF
A. DZIERŻYŃSKA
Czy rośliny mogą "zjadać" rośliny czyli o pasożytniczych roślinach nasiennych.

143         PDF
L. S. JANKIEWICZ
Tajemnice piękna kwiatów i niektóre problemy jakie wyniknęły przy ich badaniu.

155         PDF
I. SIEGIEŃ
Cyjanogeneza u roślin i jej efektywnośćw ochronie roślin przed atakiem roślinożerców i patogenów.

167         PDF
D. TOMASZEWSKI
Czym pokryte sąrośliny? O kutykuli i warstwie wosków epikutykularnych.

175         PDF
A. MATWIEJUK
Matuzalemowy gatunek porostu wzorzec geograficzny rhizocarpon geographicum (l.) Dc. - jego właściwości i wykorzystanie.

181         PDF
E. JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK
Strefa hyporeiczna, jej funkcjonowanie i znaczenie.

197         PDF
M. JASIEŃSKI
O poznawaniu przyrody: dialog nauki z poezjąWisławy Szymborskiej.

205         PDF
Recenzje książek.

.