KOSMOS 2013 Tom 62, Numer 3 (300)


I         PDF
KRYSTYNA SKWARŁO-SOŃTA
List Redaktor Naczelnej.

279         PDF
MAJEWSKI W., SICIŃSKI J.
Ekosystemy polarne w zmieniającym się świecie - wstęp.

287         PDF
MAJEWSKI W.
Otwornice bentosowe dzisiejszej Antarktyki Zachodniej.

297         PDF
JAŻDŻEWSKA A., JAŻDŻEWSKI K., BŁAŻEWICZ-PASZKOWYCZ M.
Pancerzowce (Malacostraca) zatoki admiralicji (Wyspa King George) i ich rola w ekosystemie antarktycznego fiordu.

309         PDF
SICIŃSKI J., PABIS K.
Zoobentos Zatoki Admiralicji.

323         PDF
BŁAŻEWICZ-PASZKOWYCZ M.
Rodem z głębin - różnorodność i pochodzenie antarktycznych kleszczug.

333         PDF
ZDZITOWIECKI K., ROCKA A., LASKOWSKI Z.
Helminty - mało znani mieszkańcy Antarktyki.

341         PDF
GRZESIAK J., ZDANOWSKI M. K.
Mikrobiocenozy regionów polarnych w dobie globalnego ocieplenia.

351         PDF
CHWEDORZEWSKA K. J., KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M., LITYŃSKA-ZAJĄC M., AUGUSTYNIUK-KRAM A.
Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy Morskiej Antarktyki.

359         PDF
OLECH M., CHWEDORZEWSKA K.
Wiechlina roczna (Poa annua) - gatunek inwazyjny we florze naczyniowej Antarktyki.

365         PDF
OLECH M., WĘGRZYN M., LISOWSKA M., CHWEDORZEWSKA K. J., SŁABY A.
Polarne ekosystemy lądowe w kontekście zmian klimatycznych.

373         PDF
HARAŃCZYK H., NOWAK P., OLECH M.
Porosty antarktyczne - sposoby przetrwania w skrajnie nieprzyjaznym środowisku.

381         PDF
GIEŁWANOWSKA I.
Biologiczne przystosowania roślin kwiatowych do warunków klimatycznych Antarktyki Morskiej.

393         PDF
KORCZAK-ABSHIRE M., CHWEDORZEWSKA K. J.
Zmiany w populacjach ptaków i ssaków płetwonogich Antarktyki Zachodniej.

401         PDF
WOJCZULANIS-JAKUBAS K., JAKUBAS D., STEMPNIEWICZ L.
Alczyk - sztandarowy gatunek Arktyki.

409         PDF
PANASIUK-CHODNICKA A., JERZAK B., WAWRZYNEK J.
Kryl czy salpy - rola fluktuacji klimatycznych w kształtowaniu sieci troficznej antarktycznego ekosystemu.

419         PDF
TRUDNOWSKA E., BAŁAZY P.
Nowe techniki w badaniach morskich ekosystemów polarnych.

427         PDF
WITKOWSKI J.
Krzemowiciowce (Silicoflagellata) - mikroorganizmy mniej znane.

435         PDF
JADWISZCZAK P.
Początki ewolucji pingwinów.

443         PDF
GRYZ P. K.
Tajemnice ewolucji alk.

455         PDF
BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P.
Zmiany środowiskowe i biotyczne na pograniczu paleozoiku i mezozoiku południowego Spitsbergenu.

463         PDF
Recenzje książek.