KOSMOS 2015 Tom 64, Numer 2 (307)


197         PDF
CZAJKOWSKI R.
Neurofizjologiczne korelaty pamięci przestrzennej - nagroda Nobla z fizjologii lub medycyny 2014.

203         PDF
POMORSKI P.
Nagroda Nobla z chemii za rok 2014: za "Opracowanie metod superrozdzielczych w mikroskopii fluorescencyjnej", Eric Betzig, William Moerner i Stefan Hell.

211         PDF
KRUKOWSKI S., GRZEGORY I., BOĆKOWSKI M., TADEUSZ SUSKI T., LESZCZYŃSKI M., PERLIN P., SKIERBISZEWSKI CZ., POROWSKI S.
Półprzewodnikowe azotkowe źródła światla - nagroda Nobla z fizyki w 2014 r. Dla Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shuji Nakamury.

221         PDF
KOKOCIŃSKA A., KALETA T.
Behawioryzm i behawior - myśl filozoficzna i badania przyrodnicze.

229         PDF
MILER K.
Wybrane zagadnienia dotyczące stałości i zmienności zachowania.

239         PDF
PĄSIEK M., MAJECKA K., PIETRASZEWSKI D.
"Pies Baskervillów" - czyli o naturze zachowań agresywnych u psa domowego Canis lupus familiaris.

247         PDF
MITAN A., GRZESIAK M.
Ciałko żółte - mały gruczoł o wielkim znaczeniu.

261         PDF
NOWICKA D.
Kwas hialuronowy w macierzy zewnątrzkomórkowej mózgu.

271         PDF
KULBAT K., LESZCZYŃSKA J.
Roślinne białka obronne jako alergeny.

281         PDF
LENART D., DRUSZCZYŃSKA M.
Tlr11 - receptor dla profiliny i flageliny.

293         PDF
KRZCIUK K.
Hiperakumulatory roślinne - charakterystyka, badania i znaczenie praktyczne.

305         PDF
NAWROT-CHORABIK K.
Zastosowanie tkanki kalusa w biotechnologii drzew leśnych: badania in vitro.

319         PDF
ILNICKI T.
Podsumowanie cytotaksonomiczno-geograficznych badań wybranych gatunków z rodzajów Potentilla (Rosaceae), Hieracium i Pilosella (Asteraceae) oraz Aconitum (Ranunculaceae) należących do różnych grup filogenetycznych Magnoliopsida.

327         PDF
KOSICKA D., WOLNA-MARUWKA A., TRZECIAK M.
Wpływ preparatów mikrobiologicznych na glebę oraz wzrost i rozwój roślin.

337         PDF
CHLEBICKI A.
Biofilmy występują powszechnie w przyrodzie.

347         PDF
GODLEWSKA M., ŚWISŁOCKA R.
Fizykochemiczne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości miodów z rejonu Podlasia.

353         PDF
WĄSOWICZ P.
Kolonizacja Surtsey - młodej, wulkanicznej wyspy na północnym Atlantyku.

365         PDF
ROMAN BROM K. R., SALAMON M. A., SKRECZKO S.
Właściwości strukturalne muszli mięczaków jako inspiracja inżynierii bionicznej.

377         PDF
Recenzje książek.

381         PDF
Odpowiedz na recenzję.