KOSMOS 2013 Tom 62, Numer 1 (298)


I         PDF
GRĘBECKA I.
KOSMOS 50 i 100 lat temu.

1         PDF
BŁAŻEJCZYK K., ŻMUDZKA E.
Globalne zmiany klimatu - spojrzenie po 25 latach prac IPCC.

13         PDF
KONCZAL M. S.
Genomika adaptacji.

31         PDF
BRACHANIEC T.
Przegląd potencjalnych śladów życia pozaziemskiego w meteorytach.

37         PDF
KUSZEWSKA K.
Strategie rozrodcze robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.).

47         PDF
PABIS K.
Motyle szkodliwe dla zdrowia człowieka.

61         PDF
URBAŃSKI A.
Czynniki ograniczające konkurencję u grabarzy (Coleoptera: nicrophorus).

69         PDF
KOZYRA K. B.
Pasożyty i parazytoidy klecanek.

77         PDF
MIRECKA A. A., KOŁODZIEJCZYK-CZEPAS J., WACHOWICZ B.
Katechiny - aktywność biologiczna i rola w profilaktyce chorób układu krążenia.

87         PDF
NOWAK A., KLIMOWICZ A.
Zdrowotne oddziaływanie polifenoli zielonej herbaty (Camellia sinensis L.).

95         PDF
GUZOW-KRZEMIŃSKA B., KUKWA M.
Metody badawcze we współczesnej taksonomii porostów.

105         PDF
KUTROWSKA A.
Roślinne transportery błonowe metali śladowych.

115         PDF
JAWORSKI K., ŚWIEŻAWSKA B., SZEWCZUK P., SZMIDT-JAWORSKA A.
Roślinne efektory cyklicznych nukleotydów.

129         PDF
SOŁTYS D.
Solanina i chakonina - główne glikoalkaloidy ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.).

139         PDF
Recenzje książek