KOSMOS 2012 Tom 61, Numer 1 (294)


1         PDF
KOŁĄTAJ A.
Słowo wstępne.

5         PDF
KUMAŃSKI K.
Trochę historii ziemi, wody i alkoholu.

11         PDF
MACIEJCZYK M.
Alkohol a religia.

21         PDF
KRZYŻEWSKI J.
Alkohol w świecie zwierząt.

29         PDF
KUMAŃSKI K., KAMIŃSKA A.
Różne drogi metaboliczne alkoholu etylowego w tkankach.

37         PDF
KUMAŃSKI K., KAMIŃSKA A.
Obiektywne spojrzenie na zły aldehyd octowy.

51         PDF
KUMAŃSKI K., KAMIŃSKA A.
Alkohol a hemostaza.

57         PDF
OCHWANOWSKA E., WITEK B., KUMAŃSKI K.
Alkohol a witaminy.

67         PDF
OCHWANOWSKA E., WITEK B., KUMAŃSKI K.
Alkohol a hormony.

77         PDF
WITEK B., KWIECIEŃ-BŁOŃSKA E., ZMORZYŃSKI S.
Alkohol a niektóre enzymy.

83         PDF
KUMAŃSKI K., KAMIŃSKA A.
Alkohol a opioidy.

93         PDF
ŚWIDERSKA-KOŁACZ G., KUMAŃSKI K., PARKA B.
Alkohol a stres oksydacyjny.

105         PDF
KAMIŃSKA A., KUMAŃSKI K.
Alkohol a glutation.

121         PDF
LIPIŃSKI P., STYŚ A., STARZYŃSKI R. R.
Alkohol a metabolizm żelaza.

133         PDF
PIOTROWICZ Z., OCHWANOWSKA E.
Alkohol a układ nerwowy.

143         PDF
ŚWIDERSKA-KOŁACZ G., KUMAŃSKI K., PARKA B.
Alkohol a układ mięśniowy.

151         PDF
JĘDRAS M.
Alkohol a mięsień serca.

159         PDF
BARACZ-JÓŹWIK B., STOJEK W., KUMAŃSKI K.
Alkohol a ciśnienie tętnicze krwi.

169         PDF
KLUSEK J., KLUSEK J.
Alkohol a układ pokarmowy.

177         PDF
KUMAŃSKI K., PISARSKI A.
Uzależnienie alkoholowe a choroby skóry.

191         PDF
Recenzje książek.