KOSMOS 2017 Tom 66, Numer 4 (317)


515         PDF
STACHOŃ M., LACHOWICZ K.
Kazimierz Funk - naukowiec na miarę naszych czasów

527         PDF
JAKUBOWICZ T., PŁYTYCZ B.
Immunologia ewolucyjna - wstęp

531         PDF
KOŁACZKOWSKA E.
Dziedzictwo Illii Miecznikowa: w stulecie śmierci

541         PDF
WOJDA I., VERTYPOROKH L.
Układ odpornościowy owadów w obronie integralności organizmu

553         PDF
ANDREJKO M., MIZERSKA-KOWALSKA M., ZDZISIŃSKA B.
Receptory związane z białkami G w odporności wrodzonej bezkręgowców

563         PDF
ZDYBICKA-BARABAS A., STĄCZEK S., CYTRYŃSKA M.
Różnorodność peptydów przeciwdrobnoustrojowych bezkręgowców

575         PDF
DRELA N.
Układ odpornościowy ssaków w obronie integralności organizmu

595         PDF
SKWARŁO-SOŃTA K., MARKOWSKA M.
Pochwała bursy Fabrycjusza, czyli co współczesna immunologia zawdzięcza ptakom?

609         PDF
RAKUS K., CHADZIŃSKA M.
Receptory rozpoznające wirusowe kwasy nukleinowe w odpowiedzi przeciwwirusowej ryb

623         PDF
SANTOCKI M., KOŁACZKOWSKA E.
Wyrzut zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NET) przez neutrofile i co dalej? Konsekwencje tworzenia i nieprawidłowego usuwania NET

635         PDF
CICHOŃ I., KOŁACZKOWSKA E.
Immunometabolizm czyli jak procesy biochemiczne kontrolują funkcje obronne leukocytów

651         PDF
KOBRZYCKA A., RUDNICKI K., JABŁOŃSKI G., WIECZOREK M.
Immunosensoryczne funkcje nerwu błędnego

665         PDF
MAJEWSKI P. M.
Osteoimmunologia, czyli o wzajemnych oddziaływaniach komórek układów kostnego i odpornościowego

677         PDF
ŚCISŁOWSKA-CZARNECKA A., KOŁACZKOWSKAE.
Jak chronić biomateriały przed układem odpornościowym?

691         PDF
PRYMAS K., KWIATKOWSKA K.
Domeny błonowe komórek eukariotycznych i prokariotycznych i ich udział w przekazywaniu sygnału

703         PDF
PIJANOWSKI Ł., HOMA J., CHADZIŃSKA M.
Sieci zewnątrzkomórkowe - powszechny w świecie zwierząt (i roślin?) mechanizm unieszkodliwiania patogenów

721         PDF
WOJDA I.
Różne strategie osiągania pamięci immunologicznej