KOSMOS 2013 Tom 62, Numer 4 (301)


475         PDF
GAJAK A., BIJAK M., NOWAK P.
Czynnik XIII krzepnięcia krwi jako specyficzna transglutaminaza.

485         PDF
CIEŚLAK P. E.
Od dysforii do depresji. rola dynorfin i receptorów opioidowych kappa w patofizjologii chorób związanych ze stresem.

491         PDF
MARCZYŃSKA D., PRZYBYŁO M.
Melanocyty - komórki barwnikowe o wielu obliczach.

501         PDF
KUBIAK T.
Rola transferyny w przeciwdziałaniu stresowi oksydacyjnemu indukowanemu wolnym żelazem w organizmie i jej potencjalne związki z rozwojem nowotworów.

507         PDF
ADAMIAK M., TOKARZ-DEPTUŁA B., DEPTUŁA W.
Sekrecyjna immunoglobulina klasy M (SIgM)

513         PDF
WNUK A.
Neurobiologiczne korelaty rozwoju behawioralnego robotnic owadów społecznych.

525         PDF
URBAŃSKI A.
Behawior nekrofagicznych chrząszczy z rodzaju grabarz, Nicrophorus spp. (Coleoptera: Silphidae).

535         PDF
GÓRSKA-ANDRZEJAK J.
Charakterystyka gleju Drosophila Melanogaster - porównanie do gleju kręgowców.

547         PDF
GRZYBKOWSKA M.
Interakcje owadów chironomidae z innymi organizmami.

557         PDF
KĘDZIORA A., SOBIK K.
Oporność bakterii na srebro - problem stary czy nowy?

571         PDF
NIESTERUK A., LEWANDOWSKA H., GOLUB Ż., ŚWISŁOCKA R., LEWANDOWSKI W.
Zainteresujmy się rokitnikiem. Preparaty z rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) jako dodatki do żywności oraz ocena ich rynku w Polsce.

583         PDF
NOWICKA B., KRUK J.
Reaktywne formy tlenu w roślinach - więcej niż trucizna.

597         PDF
CHOMICZ E.
Czynniki kształtujące zmienność genetyczną drzew leśnych.

607         PDF
PIOSIK Ł.
Endothelium - obrona i wsparcie dla woreczka zalążkowego.

615         PDF
Recenzja książki.