KOSMOS 2014 Tom 63, Numer 3 (304)


293         PDF
LIPIŃSKI P.
Opowieści z żelaza - wstęp.

299         PDF
LIPIŃSKI P., STARZYŃSKI R. R., GAJOWIAK A., STAROŃ R., STYŚ A.
Metabolizm żelaza - stan wiedzy 2014.

309         PDF
SADOWSKA-BARTOSZ I., GALINIAK S., BARTOSZ G.
Reakcja Fentona.

315         PDF
SIKORSKA K.
Nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie - realne zagrożenie dla zdrowia człowieka?

325         PDF
GAŁĄZKA-FRIEDMAN J., FRIEDMAN A.
Żelazo w neurodegeneracji.

331         PDF
FORMANOWICZ D., RADOM M., FORMANOWICZ P.
Modelowanie udziału żelaza w powstawaniu miażdżycy - podejście systemowe.

345         PDF
ARTYM J., ZIMECKI M.
Organizm gospodarza kontra drobnoustroje w walce o żelazo. Rola żelaza w zakażeniach.

367         PDF
ŁUKASZYK E., MAŁYSZKO J.
Żelazo w chorobach nerek.

373         PDF
LIPIŃSKI P., STARZYŃSKI R. R., STYŚ A., STAROŃ R., GAJOWIAK A.
Niedokrwistość na tle niedoboru żelaza w diecie.

381         PDF
KWAPISZ J., SŁOMKA A., BLEKICKA J., ŻEKANOWSKA E.
Wpływ otyłości na metabolizm żelaza.

387         PDF
KASZTURA M., STUGIEWICZ M., KOBAK K., BANASIAK W., PONIKOWSKI P., JANKOWSKA E. A.
"Żelazne serce" - co wiemy, a czego nie wiemy?

395         PDF
KRZEPTOWSKI W., PIERZCHAŁA O., LENARTOWICZ M.
Metabolizm miedzi oraz charakterystyka dziedzicznych zespołów chorobowych, na tle niedoboru miedzi, spowodowanych zaburzeniami aktywności białka ATP7A.


VARIA

415         PDF
DRWAL E., RAK-MARDYŁA A.
Rola adiponektyny w rozrodzie samic.

429         PDF
FOJCIK B.
Na początku były mszaki - czyli jak to było z wyjściem roślin na ląd.

443         PDF
SZAREK-ŁUKASZEWSKA G.
Rośliny hiperakumulujące metale.

455         PDF
KAŹMIERSKA A.
Probiotyki - recepta na zdrowie?

473         PDF
MIAZGA-SŁAWIŃSKA M., GRZEGORCZYK A.
Herbaty - rodzaje, właściwości, jakość i zafałszowania.

481         PDF
CHLEBICKI A.
Czy życie zostało przyniesione z kosmosu?

489         PDF
Recenzje książek.