KOSMOS 2012 Tom 61, Numer 3 (296)

Organizator II Krajowych Warsztatów Ekotoksykologicznych - Firma TIGRET sp. z o.o.


377         PDF
NAŁĘCZ-JAWECKI G.
Ekotoksykologia.

381         PDF
ŁASZCZYCA P., FRANCIKOWSKI J., GUZIK J., NIKIEL A., KŁOSOK M., MICHALCZYK K., AUGUSTYNIAK M., MIGULA P.
Przydatność biotestów ekotoksykologicznych do oceny stanu biologicznego wód na przykładzie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach.

393         PDF
DROBNIEWSKA A.
Biotesty jako narzędzie wspierające zarządzanie procesem oczyszczania ścieków.

401         PDF
SIEROSŁAWSKA A.
Anatoksyna-a - chemizm, występowanie, efekty działania.

409         PDF
PIONTEK M., WALCZAK B., CZYŻEWSKA W., LECHÓW H.
Miedź, kadm i cynk w pyle drogowym miast oraz określenie toksyczności związków tych metali metodą biologiczną.

417         PDF
TRUSZ-ZDYBEK A., SZYMCZYCHA-MADEJA A., TRACZEWSKA T. M., PIEKARSKA K.
Zastosowanie systemu Microtox w bioindykacji próbek środowiskowych.

425         PDF
SOSNOWIEC K., CZERNYCH R., WOLSKA L.
Jak badać i oceniać efekty współoddziaływania substancji na organizmy żywe?

Varia

433         PDF
CIEŚLIK K., KOŁACZKOWSKA E.
Układ krzepnięcia a reakcja zapalna.

445         PDF
BIJAK M., PONCZEK M. B., NOWAK P.
Komórkowa odpowiedź na działanie trombiny.

455         PDF
NAPIÓRKOWSKA T., TEMPLIN J.
Pająki w badaniach teratologicznych.

467         PDF
MALEPSZY S., PRZYBECKI Z., KOWALCZUK C., FILIPECKI M.
Sekwecjonowanie genomów staje się nowym składnikiem postępu w hodowli roślin.

477         PDF
BOREK S., GALOR A.
Rośliny transgeniczne źródłem wysokiej jakości olejów.

493         PDF
JURKOWSKI M., BŁASZCZYK M.
Charakterystyka fizjologiczno-biochemiczna bakterii fermentacji mlekowej.

505         PDF
GOŚCIMSKA J., AUGUSTYNIAK A., BŁASZCZYK A.
Nitroksyl (HNO/NO-) - enigmatyczna cząsteczka o unikatowych właściwościach i potencjale farmakologicznym.

517         PDF
JĘDRZEJEWSKA-SZMEK K., ZYCH M.
Zaplątani w sieci (mutualistycznej).

529         PDF
Recenzje książek.