KOSMOS 2018 Tom 67, Numer 1 (318)


I         PDF
GRĘBECKA L.
KOSMOS 50 i 100 lat temu

1         PDF
PARFENOWA N. S., GOLIKOW J. P.
Marceli Nencki w Sankt-Petersburgu (1891-1901)

13         PDF
FABCZAK H., RĘDOWICZ M. J., WŁOGA D.
Cytoszkielet i ruch komórki

17         PDF
RĘDOWICZ M. J., KUŹNICKI L.
Badania cytoszkieletu, skurczu mięśni i ruchu komórek w Instytucie Nenckiego

27         PDF
KUŹNICKI L.
Badania nad ruchem pierwotniaków w Instytucie im. Marcelego Nenckiego

31         PDF
MORACZEWSKA J.
Filamenty cienkie i mikrofilamenty - funkcjonalne kompleksy aktyny z tropomiozyną

43         PDF
RĘDOWICZ M. J.
Modyfikacje potranslacyjne aktyny

57         PDF
SUSZEK M., NOWAK J., RĘDOWICZ M. J.
Miozyny niekonwencjonalne i ich rola w mięśniach poprzecznie prążkowanych i komórkach miogennych

75         PDF
NOWAK J., RĘDOWICZ M. J.
Aktyna i miozyny w jądrze komórkowym

95         PDF
KLISZCZ B., OSINKA A., WACŁAWEK E., KASPRZAK A. A., WŁOGA D.
Modyfikacje potranslacyjne tubuliny

109         PDF
KLISZCZ B., KASPRZAK A. A.
Rola białek motorycznych w transporcie aksonalnym

121         PDF
NIEZNAŃSKA H.
Oddziaływanie białka prionowego z mikrotubulami

131         PDF
FILIPEK A., GÓRAL A.
Białko Cacybp/sip i jego rola w organizacji cytoszkieletu

139         PDF
JAWORSKI J.
Białka z rodziny +tip - "agenci" śledzący mikrotubule w rozwoju i plastyczności neuronów

151         PDF
JOACHIMIAK E.
Budowa ciałka podstawowgo i centrioli

163         PDF
JOACHIMIAK E.
Biogeneza centrioli

171         PDF
JOACHIMIAK E.
Na granicy ciałka podstawowego i rzęski - bariera rzęskowa

179         PDF
POPRZECZKO M., JOACHIMIAK E., WŁOGA D., FABCZAK H.
Biogeneza rzęski pierwotnej

195         PDF
URBAŃSKA P., JOACHIMIAK E., BAZAN R., FABCZAK H., WŁOGA D.
Budowa rzęsek - od ultrastruktury do funkcji

207         PDF
KŁOPOCKA W., KORCZYŃSKI J.
Migracja - regulacja zjawiska przez wybrane szlaki sygnałowe

219         PDF
NOWAK N., POMORSKI P.
Mikroskopowe metody badania cytoszkieletu