KOSMOS 2017 Tom 66, Numer 1 (314)


I         PDF
GRĘBECKA L.
KOSMOS 50 i 100 lat temu.

1         PDF
KUBIAK J. Z, CIEMERYCH M. A., ŻERNICKA-GOETZ M., BORSUK E., MODLIŃSKI J. A., MALESZEWSKI M.
Nulla dies sine linea - Andrzej Krzysztof Tarkowski, embriolog, 1933-2016.

7         PDF
JAGUSZTYN-KRYNICKA E. K.
Oporność bakterii na antybiotyki - nowe strategie walki wstęp.

11         PDF
URBANOWICZ P., GNIADKOWSKI M.
"Ciężkozbrojny" pseudomonas aeruginosa: mechanizmy lekooporności i ich tło genetyczne.

31         PDF
ANTCZAK M., DADURA K., LEWANDOWSKA K., DZIADEK J.
Prątki niegruźlicze - dlaczego tak trudno leczyć mykobakteriozy?

41         PDF
JAGIELSKI T.
Lekooporność w gruźlicy - aspekty mikrobiologiczne i kliniczne.

59         PDF
ZADERNOWSKA A., CHAJĘCKA-WIERZCHOWSKA W., KŁĘBUKOWSKA L., ZARZECKA U., ŁANIEWSKA-TROKENHEIM Ł
Kultury ochronne i ich zastosowanie w ograniczeniu rozwoju pałeczek listeria monocytogenes w surowcach i produktach mięsnych.

67         PDF
CHAJĘCKA-WIERZCHOWSKA W., ZADERNOWSKA A., ŁANIEWSKA-TROKENHEIM Ł.
Oporność na antybiotyki bakterii z rodzaju Enterococcus występujących w żywności.

81         PDF
POPOWSKA M.
Antybiotykooporność w środowisku naturalnym - przyczyny i konsekwencje.

93         PDF
JAGUSZTYN-KRYNICKA E. K., GRZESZCZUK M., KOBIERECKA P.
Nowe strategie walki z chorobami zakaźnymi - leki skierowane przeciwko czynnikom wirulencji.

109         PDF
KOZIŃSKA A., SITKIEWICZ I.
"Nowe" i "stare" antybiotyki - mechanizmy działania i strategie poszukiwania leków przeciwbakteryjnych.

125         PDF
IZABELLA WOLSKA K., MARKOWSKA K., WYPIJ M., GOLIŃSKA P., DAHM H.
Nanocząstki srebra, synteza i biologiczna aktywność.

139         PDF
Recenzje książek.