KOSMOS 2015 Tom 64, Numer 1 (306)


I         PDF
GRĘBECKA I.
KOSMOS 50 i 100 lat temu.

1         PDF
RZEPKA A.
Ponad stuletnie "poszukiwania" funkcji zabawy.

11         PDF
WALKOWIAK K., PACHOLSKA-BOGALSKA J., SZYMCZAK M., ROSIŃSKI G.
Owady - alternatywne organizmy modelowe do badań chorób człowieka.

21         PDF
GULANICZ T.
Współczesne spojrzenie na proces splicingu oraz mechanizmy jego regulacji.

31         PDF
BIJAK M., PONCZEK M. B., NOWAK P.
Proteazy serynowe i ich klasyfikacja według systemu merops.

47         PDF
GRUPA A., SYLLER J.
Mieszane infekcje wirusowe roślin: współdziałanie czy rywalizacja terytorialna między wirusami?

57         PDF
ADAMIAK J., OTLEWSKA A., GUTAROWSKA B.
Współczesne metody stosowane w analizie biodeterioracji obiektów zabytkowych.

71         PDF
SOBCZYK R.
Entomofauna miejska - charakterystyka, ekologia i ochrona.

83         PDF
KOZYRA K. B.
Kanibalizm u os z rodzaju Klecanka.

89         PDF
MOROZIŃSKA-GOGOL J.
Niechciani przybysze - obce pasożyty w Polsce.

103         PDF
HARA-SKRZYPIEC A.
Regulacja tuberyzacji w ziemniaku.

113         PDF
KOBYLIŃSKA A., JANAS K. M.
Kwercetyna, ważny flawonoid w życiu roślin.

129         PDF
MARKOWSKI M., JANISZOWSKA W.
Przeciwpasożytnicze działanie triterpenoidów roślinnych.

137         PDF
BAKERA B., GAWROŃSKA H.
Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

145         PDF
GAŁĄZKA A.
Zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi z uwzględnieniem biologicznych metod ich oczyszczenia.

165         PDF
KOLENDA K., ŚWIĄTEK Ł., SZARY J., KACZMARSKI M., PSTROWSKA K.
Oleje przepracowane jako zagrożenie dla płazów.

173         PDF
PAŚMIONKA I., KOTARBA K.
Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ochronie środowiska.

185         PDF
RAKUSA-SUSZCZEWSKI S.
Polskie badania limnologiczne w oazie Thala hills (Enderby land) w roku 1969.

191         PDF
Recenzje książek.