RADA REDAKCYJNA
   Jerzy Duszyński
   Magdalena Fikus
   Leszek Kuźnicki
(przewodniczący),
   Barbara Płytycz
   Ewa Symonides

KOMITET REDAKCYJNY
   Lucyna Grębecka
   Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
   Andrzej Lange
   Krystyna J. Skwarło-Sońta
(redaktor naczelna)
   Andrzej Tretyn
   Krzysztof Turlejski
   Anna Wasik
(sekretarz)
   Kazimierz L. Wierzchowski


SKŁAD I ŁAMANIE
   Małgorzta Basaj
   e-mail abp@ptbioch.edu.pl

ADRESY REDAKCJI:

   Redaktor Naczelna:
    prof.Krystyna J. Skwarło-Sońta
    e-mail: kss25@biol.uw.edu.pl
    Uniwersytet Warszawski
    Wydział Biologii
    Miecznikowa 1, 02-096
    Warszawa
    tel. 22-55-41-025

   Sekretariat:
    dr hab. Anna Wasik
    e-mail: a.wasik@nencki.gov.pl
    Instytut Biologii Doświadczalnej
    im. M. Nenckiego PAN
    Pasteura 3, 02-093
    Warszawa
    tel. 22-58-92-227

WYDAWCA
   Polskie Towarzystwo Przyrodników
   im. Kopernika
   Podwale 1, 31-118 Kraków
   www.if-pan.krakow.pl/ptp

WSPÓŁWYDAWCA
   Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
   Gagarina 5, 87-100 Toruń

OPIEKA MEDIALNA
   Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
   Matematycznego i Komputerowego UW
   www.icm.edu.pl

Wykonanie i administracja strony
   Katarzyna Zamłyńska
   kzaml@icm.edu.pl

W projekcie graficznym strony wykorzystano
okładkę Tom 50 nr.4 2001r.
projekt: Miłosz Wierzchowski