PRENUMERATA I SPRZEDAŻ

  Prenumeratę KOSMOSU na 2018 r. w wysokości 80,00 zł (cztery zeszyty po 20,00 zł) oraz zakup pojedynczych zeszytów bieżącego tomu można realizować, przesyłając zamówienie na adres:
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu, books@umk.pl, na ręce pani Ewy Fot.

  Pojedyncze zeszyty kwartalnika KOSMOS, poczynając od 2012 r., można zamówić także w sklepie internetowym: http://wydawnictwoumk.pl (płatność kartą kredytową, przelewem lub przy odbiorze).

  W sprawie zeszytów archiwalnych, do roku 2011 włącznie, prosimy kontaktować się z Redaktor Naczelną, prof. Krystyną Skwarło-Sońta, cena pojedynczego zeszytu wynosi 15 zł (podwójnego 30 zł) plus koszt wysyłki; e-mail: kss25@biol.uw.edu.pl

  Zeszyty KOSMOSU można nabyć także w kiosku
  Wydział Biologii UW
  ul. Miecznikowa 1
  02-096 Warszawa