Szanowni Państwo Autorzy, Czytelnicy i Sympatycy KOSMOSU,
   PDF
 Stało się, dotarliśmy do 140-lecia istnienia KOSMOSU. Jednak nasza niewesoła sytuacja sprawia, że nie będzie planowanego uprzednio numeru specjalnego, uroczyście podsumowującego nasz dorobek, choć w ciągu całego roku zapewne opublikujemy pojedyncze artykuły okolicznościowe. Chętnie przyjmiemy i opublikujemy również ewentualne opracowania nadsyłane z tej okazji przez naszych Czytelników, do czego gorąco zachęcam.

 Teoretycznie mamy powody do dumy, zaliczamy się bowiem do grona najstarszych polskich czasopism popularyzujących naukę, cieszymy się znacznym uznaniem Państwa, zarówno Autorów jak i Czytelników, wysoko ocenili nas także eksperci Komitetów Naukowych PAN, dzięki czemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało ostatnio 12 punktów za publikację w KOSMOSIE. Niby wszystko w porządku, ale głównym przedmiotem naszej troski w dalszym ciągu pozostaje sytuacja finansowa KOSMOSU, bowiem jasnym się okazało, że Ministerstwo zrezygnowało z dotowania naszej działalności wydawniczej, podobnie jak i innych czasopism naukowych.

 Regularne ukazywanie się kolejnych numerów zawdzięczamy w dalszym ciągu opiece finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który w osobie Jego Magnificencji Rektora Andrzeja Tretyna objął nas swoim patronatem. Wydawnictwo Naukowe UMK jest naszym współwydawcą od 2012 r, a po zaniechaniu przez MNiSZW od 2015 r dotowania czasopism naukowych, zwiększyło swój udział w kosztach wydawniczych pisma. Poczynając od bieżącego numeru, tj. od No1/2016 – Wydawnictwo UMK przejmuje również obsługę formalności związanych z prenumeratą i sprzedażą pojedynczych numerów KOSMOSU – zamówienia prosimy kierować na adres books@umk.pl, na ręce Pani EWY FOT, telefon 56 611 42 38. Z wdzięcznością przyjmujemy ten kolejny sposób wspierania naszej działalności wydawniczej przez Jego Magnificencję.

 Nie bez znaczenia są także dobrowolne wpłaty, uzyskiwane od części autorów w odpowiedzi na mój apel, skierowany w poprzednim liście otwartym – prośba nasza pozostaje nadal aktualna, a my składamy tą drogą serdeczne podziękowania za dotychczasowe wspieranie. Wycofamy ją z chwilą uzyskania źródeł regularnego finansowania, na które ciągle liczymy. Zabiegamy również o udział w finansowaniu naszej działalności przez reklamodawców, którzy uzyskują w ten sposób trwałą obecność na naszej stronie internetowej i w wersji drukowanej – serdecznie zapraszamy zainteresowane instytucje i osoby prywatne.

 Trudno obecnie określić jak długo jeszcze uda nam się skutecznie walczyć z oporem materii – być może będziemy zmuszeni zacząć pobieranie obowiązkowych opłat od Autorów, może też się zdarzyć, że KOSMOS zniknie z listy czasopism krajowych. Każda z tych możliwości wydaje się być dramatyczną decyzją, której postaramy się unikać jak najdłużej. A na razie życzę Państwu i naszemu zespołowi redakcyjnemu dalszych satysfakcji, jakie przynoszą atrakcyjnie wydawane kolejne numery KOSMOSU.

Krystyna Skwarło-Sońta
Redaktor Naczelna KOSMOSU