KOSMOS 2016 Tom 65, Numer 4 (313)


473         PDF
SKÓRSKA E.
Ekologia człowieka - wybrane aspekty.

477         PDF
CHOLEWIŃSKI M., KAMIŃSKI M., POSPOLITA W.
Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka wynikające ze stosowania wybranych paliw w indywidualnych instalacjach grzewczych.

487         PDF
KAMIŃSKI M., POSPOLITA W., CHOLEWIŃSKI M., ŁAGOCKA A.
Emisja zanieczyszczeń z sektora transportu lotniczego i jej wpływ na zdrowie człowieka.

495         PDF
TELESIŃSKI A., ŚNIOSZEK M., BICZAK R., PAWŁOWSKA B.
Zagrożenia środowiskowe i toksykologiczne wynikające ze stosowania czwartorzędowych soli amoniowych.

503         PDF
WITCZAK A., POHORYŁO A.
Ocena zanieczyszczenia żywności pestycydami fosforoorganicznymi a ryzyko zdrowotne konsumentów.

513         PDF
GOLIANEK A., MAZURKIEWICZ-ZAPAŁOWICZ K.
Grzyby w diecie człowieka - wartość odżywcza i prozdrowotna.

523         PDF
GOLUCH-KONIUSZY Z., FUGIEL J.
Rola składników diety w syntezie wybranych neurotransmiterów.

535         PDF
KOŁODZIEJ-SKALSKA A., MATYSIAK B., GRUDZIŃSKI M.
Mięso wieprzowe a zdrowie człowieka.

543         PDF
KRZYŚKO-ŁUPICKA T., KRĘCIDŁO M., KRĘCIDŁO Ł.
Barwniki w żywności a zdrowie konsumentów.

553         PDF
SADOWSKA J., DANIEL I.
Konsekwencje zdrowotne nieprawidłowości w żywieniu dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym.

563         PDF
WATRAK S., RAJKOWSKA-MYŚLIWIEC M., PROTASOWICKI M.
The content of toxic metals in different types of tea and their impact on consumers health.

573         PDF
GŁADKA A., ZATOŃSKI T.
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na choroby układu oddechowego.

583         PDF
SKOCZYLAS M. M., URUSKA A., WOJTOWICZ I., ŻYWICKA K., BRZOZOWSKA A., PUCHALSKA-NIEDBAŁ L., SAWICKI M., WALECKA A., MALINOWSKI J.
Ropnie narządów wewnętrznych jako przejaw interakcji między organizmem ludzkim a środowiskiem.

591         PDF
GAŁCZYŃSKA M., GAMRAT R., ŁYSKO A.
Wpływ gatunków inwazyjnych z rodzaju Heracleum spp. (Apiaceae) na środowisko i zdrowie człowieka.

601         PDF
ŁAGOCKA A., KAMIŃSKI M., CHOLEWIŃSKI M., POSPOLITA W.
Korzyści ekologiczne ze stosowania pofermentu z biogazowni rolniczych jako nawozu organicznego.

609         PDF
CZAŁCZYŃSKA-PODOLSKA M., RZESZOTARSKA-PAŁKA M.
Ogród szpitalny jako miejsce terapii i rekonwalescencji.

621         PDF
ŁOPUSIEWICZ Ł., LISIECKI S.
"Czarne złoto" - melaniny w życiu człowieka.

631         PDF
MURKOWSKI A., SKÓRSKA E.
Czy zwiększona zawartość dwutlenku węgla w powietrzu ma wpływ na sprawność intelektualną człowieka?

637         PDF
NIDZGORSKA-LENCEWICZ J., MĄKOSZA A.
Specyficzne cechy klimatu miasta w aspekcie zdrowia człowieka.

647         PDF
MAZURKIEWICZ-ZAPAŁOWICZ K., GOLIANEK A., WOLSKA M.
Grzyby alergenne w bioaerozolu.

657         PDF
SKÓRSKA E.
Oddziaływanie słonecznego promieniowania ultrafioletowego na organizm człowieka.