KOSMOS 2015 Tom 64, Numer 3 (308)
Rośliny: tak bliskie, a jednak obce
Redaktor zeszytu: Paweł Sowiński


383         PDF
SOWIŃSKI P.
Rośliny: tak bliskie, a jednak obce - Wstęp.

387         PDF
GIECZEWSKA K. B.
"Napędzane światłem" - od fotosyntezy do fotoogniwa.

401         PDF
OSTASZEWSKA-BUGAJSKA M., PODGÓRSKA A., RYCHTER A. M., SZAL B.
Roślinny mitochondrialny łańcuch oddechowy.

415         PDF
SOLECKA D.
Ściana komórki roślinnej - struktura z przyszłością.

431         PDF
BILSKA-KOS A.
Plazmodesmy - czyli o elementach międzykomórkowej sieci komunikacyjnej u roślin.

445         PDF
SOKOŁOWSKA K.
Komunikacja symplastowa w drewnie.

457         PDF
SOWIŃSKI P., SZCZEPANIK J.
Transport dalekodystansowy u roślin: szlaki, mechanizmy, ewolucja.

471         PDF
KOWALEWSKA Ł., MOSTOWSKA A.
Dzień i noc w życiu roślin.

485         PDF
BĄCZEK-KWINTA R.
Korzenie-szczotki, liście na baczność, echolokacja - jak szczegóły budowy zewnętrznej pozwalają roślinom na dostosowanie się do środowiska.

501         PDF
SZAKIEL A.
Roślinne substancje lotne - budowa, biosynteza i rola w oddziaływaniach środowiskowych.

513         PDF
Recenzje książek.