KOSMOS 2017 Tom 66, Numer 2 (315)


145         PDF
WELC-FALĘCIAK R., DOLIGALSKA M.
Konstanty Stanisław Janicki (1876-1932) - o bezgraniczności widnokręgów, na które się porywamy.

153         PDF
ORZECHOWSKI A.
Autofagia, czyli wielkie sprzątanie.

167         PDF
BLAŽKA P., FISCHER Z.
Woda a oddychanie gleby.

175         PDF
HUS K., BOCIAN A.
Mechanizmy adaptacyjne umożliwiające życie bakterii w wysokich temperaturach.

185         PDF
PAŚMIONKA I.
Mikrobiologiczne przemiany azotu glebowego.

193         PDF
ŁYSZCZ M., GAŁĄZKA A.
Metody oparte o amplifikację dna techniką pcr wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych.

207         PDF
MUZYKIEWICZA., NOWAK A., KLIMOWICZ A., FLORKOWSKA K. M.
Fotoalergeny i związki fototoksyczne pochodzenia roślinnego. Zagrożenia i korzyści terapeutyczne.

217         PDF
ŚLIWIŃSKA-WILCZEWSKA S., LATAŁA A.
Oddziaływania allelopatyczne sinic i mikroglonów w środowisku wodnym.

225         PDF
KLEJPS A. A., TOMCZYK P. P.
Nasiona storczyków - liczba za wielkość.

231         PDF
KOZŁOWSKI J.
Aktualny stan i perspektywy ochrony roślin przed ślimakami.

241         PDF
DYMEK J., ŻUWAŁA K.
Wybrane zagadnienia z życia igliczniowatych (Syngnathidae) -ryb o niezwykłym rozrodzie.

253         PDF
SKAWIŃSKI T., KACZMAREK P.
Morfologia kontra molekuły - o konflikcie pomiędzy hipotezami filogenetycznymi na przykładzie łuskonośnych.

261         PDF
RÓŻAŃSKI J., ŻUWAŁA K.
Traszki i salamandry - życie na granicy środowisk na przykładzie przedstawicieli rodziny salamandrowatych.

273         PDF
KONIECZNY J., GRZESIAK M.
Jajnik kury domowej (Gallus domesticus) w badaniach procesu nowotworzenia.

285         PDF
GWÓŹDŹ K.
Charakterystyka zmian metabolicznych zachodzących w procesie starzenia się tkanki tłuszczowej.

297         PDF
BARANOWSKA M., FOL M.
Horyzontalna transmisja komórek nowotworowych.

313         PDF
WŁODARCZYK M., RUDNICKA W., DRUSZCZYŃSKA M.
Gruźlica - zapomniana choroba, o której warto pamiętać.

327         PDF
PIOTROWSKI J., JĘDRZEJEWSKI T., PAWLIKOWSKA M., KOZAK W.
Znaczenie gorączki i endogennej antypirezy. Perspektywa wykorzystania inhibitorów rozpuszczalnej hydrolazy epoksydowej w farmakologii przeciwgorączkowej.