KOSMOS 2013 Tom 62, Numer 2 (299)


Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego   PDF

Leica Microsystems       PDF

145         PDF
 KŁOPOCKA W.
Mikroskopia świetlna XXI wieku - wstęp

149         PDF
 KORCZYŃSKI J.
Nowy wymiar mikroskopii - skanujący laserowy mikroskop konfokalny

161         PDF
 WOLNY A.
Wizualizacje w świecie mikroskopii świetlnej

171         PDF
 BRUTKOWSKI W.
Mikroskopia konfokalna a mikroskopia szerokiego pola - dwa podejścia do badań przyżyciowych

181         PDF
 POMORSKI P.
Ruch pod mikroskopem - współczesne techniki badania adhezji i ruchliwości komórek

193         PDF
 WĘGIERSKI T.
Mikroskopowe metody rejestracji wewnątrzkomórkowych odpowiedzi wapniowych

205         PDF
 BERNAŚ T.
Mikroskopowe techniki korelacji fluorescencji

213         PDF
 MOSIENIAK G.
Zastosowanie mikroskopii do badań przyżyciowych cyklu komórkowego

221         PDF
 STAWARSKI M., RUSZCZYCKI B., BIJATA M., WALCZAK A., WILCZYŃSKI G., WŁODARCZYK J.
Ilościowa analiza obrazu w badaniach strukturalnej plastyczności synaptycznej

235         PDF
 MICHALAK M., SKRZYPCZAK T., SMOLARKIEWICZ M., WOJTASZEK P.
Wykorzystanie technik mikroskopii fluorescencyjnej do badań układu błon wewnętrznych komórek roślinnych

249         PDF
 WIECZOREK K., PONAMARCZUK H., POPIELARSKI M., SOBIERAJSKA K.
Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w diagnostyce chorób nowotworowych

261         PDF
PATERCZYK B.
Droga do nanoskopii

273         PDF
Recenzje książek