KOSMOS 2014 Tom 63, Numer 1 (302)

Laboratoria NanoFun    PDF

Biofuzje - II Studencka Konferencja Biologii Medycznej    PDF

I         PDF
GRĘBECKA I.
KOSMOS 50 i 100 lat temu.

1         PDF
KONOPELSKI P., DYNOWSKA A.
Programowana śmierć komórki a białka z rodziny inhibitorów apoptozy (IAP) i ich rola w nowotworzeniu.

13         PDF
ANTOSIK A., ŻBIKOWSKA H. M.
Koncentraty krwinek czerwonych w transfuzjologii.

25         PDF
STĘPNIEWSKA Z., KUŹNIAR A., PYTLAK A., CIEPIELSKI J.
Ektoina - przeciwstresowa cząsteczka przyszłości.

37         PDF
TADEUSIEWICZ J., KRYSZTOFIAK A., OLAS B.
Czosnek - panaceum na choroby układu krążenia?

45         PDF
SZYMKOWIAK J., KRÓLIKOWSKA N.
Mechanizmy agregowania terytoriów lęgowych przez ptaki śpiewające.

55         PDF
FISCHER I., MEISSNER W.
Gruczoł kuprowy - czy już wszystko wiemy o roli jego wydzieliny?

67         PDF
RACHALEWSKA D.
"Invasional meltdown" zbieg okoliczności czy reguła?

77         PDF
STOJAK J.
Filogeografia ssaków w Europie - koncepcja badańi wybrane zagadnienia.

87         PDF
LENART-BOROŃ A., BANACH T.
Promieniowce glebowe z rodzaju Streptomyces w środowisku zanieczyszconym metalami ciężkimi.

95         PDF
KRASUSKA U., STASZEK P., ANTOSIK A., GNIAZDOWSKA A.
Reaktywne formy tlenu w oddziaływaniach allelopatycznych.

107         PDF
SZENEJKO M.
Wiechlina łąkowa - niewielka, lecz cenna trawa uprawna w strefie klimatu umiarkowanego.

117         PDF
MESSYASZ B., PIKOSZ M., RYBAK A.
Odmiany polimorficzne węglanu wapnia na powierzchni plech ulva (Chlorophyta) notowanych w wodach słodkich.

125         PDF
TADEUSIEWICZ J., OLAS B.
Siarkowodór - gaz nie tylko o właściwościach toksycznych.

137         PDF
ORDZA T., RYBSKA E.
Energia z bioodpadów.

149         PDF
KUBIAK J. Z., MALESZEWSKI M.
Prof. Andrzej K. Tarkowski - pionier embriologii eksperymentalnej ssaków.

155         PDF
Recenzje książek.