KOSMOS 2011 Tom 60, Numer 1-2 (290-291)


I         PDF
GRĘBECKA L.
Kosmos 50 i 100 lat temu.

1         PDF
SZUMIEL I.
Co dała światu uparta Polka, czyli od narodzin chemii radiacyjnej po współczesną biologię molekularną.

5         PDF
MALESZEWSKI M.
Zapłodnienie i zapłodnienie in vitro.

17         PDF
MATEJCZYK M., ZALEWSKI P.
Związki endokrynnie aktywne i ich aktywność biologiczna.

33         PDF
WACHOWICZ B., KULIFER A., OLAS B.
Właściwości biologiczne izoprostanów.

43         PDF
STRACHECKA A., DEMETRAKI-PALEOLOG J.
System proteolityczny powierzchni ciała Apis mellifera w zachowaniu zdrowotności rodzin pszczelich.

53         PDF
GRZYBKOWSKA M.
Adaptacje owadów (Chironomidae) do anoksji i hypoksji.

61         PDF
PABIS K.
Wpływ lodowców i lodu na zoobentos obszarów polarnych.

81         PDF
P. PIPREK R. P.
Morfologiczne zróżnicowanie plemników wśród płazów bezogonowych.

89         PDF
MASŁOWSKA A., LASOTA B., LASZCZYŃSKA M.
Receptor androgenowy w gonadzie męskiej.

95         PDF
GRYZIAK G.
Wzajemnie relacje dżdżownic, roślin i mechowców.

103         PDF
MATUSIAK-MIKULIN K., ZIELIŃSKA E., TUKAJ Z.
Chlamydomonas reinhardtii — modelowy organizm w badaniach cyklu komórkowego, chloroplastowego i mitochondrialnego.

113         PDF
KRASUSKA U., GNIAZDOWSKA A., BOGATEK R.
Rola ROS w fizjologii nasion.

129         PDF
WILMOWICZ E., FRANKOWSKI K., GLAZIŃSKA P., SIDŁOWSKA M., MARCINIAK K., KOPCEWICZ J.
Rola giberelin w regulacji kwitnienia roślin.

141         PDF
GLAZIŃSKA P., BRACHA J., WILMOWICZ E., KOPCEWICZ J.
Udział mikro RNA w rozwoju generatywnym roślin.

153         PDF
KOZIERADZKA-KISZKURNO M.
Do czego roślinie potrzebne jest wieszadełko?

161         PDF
OLKO A., KUJAWSKA M.
Podwójna rola H2O2 w odpowiedzi roślin na działanie warunków stresowych.

173         PDF
BAŁABUSTA M., JANAS K. M.
Do czego roślinie potrzebny jest barwnik zwierzęcy — bilirubina?

179         PDF
NOWAK A.
Nasiona soi zwyczajnej — cenny surowiec dietetyczny i leczniczy.

189         PDF
BĄBAŁA O., DZIAŁO J., DEPTUŁA W.
Alkohol a zdrowie.

197         PDF
Recenzje książek.